Buurtpreventie
‌WABP

De Boatex WhatsApp-groep BuurtPreventie (WABP) is al enige tijd in de lucht. ‌‌Er zijn op dit moment bijna 
‌100 nummers/Boatex-adressen actief in de groep. ‌‌Des te meer des te beter, vanzelfsprekend. Vertel het vooral aan uw buren!
In Den Helder zijn meerdere WABP-groepen actief. U kunt een wijk met WABP herkennen aan de straatborden dan wel stickers op de ramen/deuren van deelnemers. De borden zijn bij ons in de wijk op vier plekken geplaatst. Een sticker ontvangt u op uw huisadres. De gemeente steunt dit initiatief en sponsort dit door middel van het leveren van de borden en stickers. In andere gemeenten blijkt al langer dat dit een zeer effectief middel is. Nu is onze buurt gelukkig erg rustig en dit is dus ook een typisch geval van 'voorkomen is beter dan genezen'.
‌ 
Wilt u ook deelnemen aan onze WABP groep? 
‌Stuur een e-mail met naam, adres en mobiel telefoonnummer naar info@boatexdenhelder.nl. 
‌Sinds we zijn gestart is de WABP gelukkig vooral 'stil' geweest, echter een enkel incident werd gemeld of bijv. een vermoeden van een (mogelijk) incident. Lastig aan zo'n WABP is het ruis-vrij houden van een groep. Men is huiverig om deel te nemen, juist vanwege het vele app-verkeer dat men vermoedt. En komt helaas soms toch wat (kleine) ruis voor in de WABP, wat ervoor zorgt dat een aantal mensen de groep direct weer verlaten. Om te voorkomen dat men de groep 'onnodig activeert' hebben we de volgende maatregel bedacht en ingevoerd. Een ieder die zich voor onze WABP aanmeldt ontvangt allereerst een e-mail met nadrukkelijk verzoek de groep ruis-vrij te houden. Heeft u leuke/gezellige nieuwtjes of interessante feitjes voor wijkbewoners? Deelt u deze dan via onze Facebookpagina.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: