12 oktober 1984, de eerste paal van premiewoning

Oud wethouder van den Bosch krijgt de eer de eerste paal van de 28 te bouwen woningen te slaan. Het heeft 5 jaar geduurd, tussen het opleveren van de laatste woning uit de derde fase en de eerste paal die nu is geslagen. In deze tussentijd zijn er geen woningen (de appartementen uitgezonderd) bij gebouwd. In de vier maanden dat er nu geadverteerd wordt voor deze woningen, zijn er reeds dertien verkocht. Een aantal waar de firma Boatex bijzonder jaloers op zou zijn. Men verwacht dat het geheel in de zomer van 1985 opgeleverd zal worden. Deze 28 woningen worden, zoals inmiddels bekend is, door ATHO gebouwd. Het zijn de eerste bouwwerkzaamheden die ATHO uitvoert in het Boatex complex. Dat is dan ook de reden dat de telling van de fases in de bouw opnieuw is begonnen. Deze 28 woningen op Mercurius worden dan ook "fase-1" genoemd. Om de naamgeving van onze wijk "makkelijker" te maken introduceert ATHO een nieuwe naam. Op zich een begrijpelijke naam namelijk "ATHO Marina". De reden is dat ATHO nu vrijwel zelfstandig werkt zonder dat Boatex er bij betrokken is dus waarom zou men het dan "Boatex Marina" blijven noemen?

Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: