18 oktober 1984; Boatex Ltd wil weg

Als een schok wordt het bekend gemaakt. Boatex wil uit het jachthaven complex stappen en dit maken ze bekend door 15 van de 17 werknemers die voor Boatex werken collectief te ontslaan per 31 oktober van dit jaar. De andere twee (havenmeesters) volgen per 1 december. Op die datum gaan ook de twee directieleden de laan uit. Boatex bezit "The Golden Anchor", de jachthaven, alle wallenkanten - wel of niet voorzien van beschoeiing -, The Ship Shop en de jachtwerf. Er schijnt op dit moment een Helderse ondernemer te zijn die geïnteresseerd is in de overname van de bezittingen van Boatex. Conform het contract moet het project Boatex volgend jaar klaar zijn. Namelijk op 5 maart 1975 tekende Boatex het definitieve contract en kreeg een stuk terrein voor 10 jaar in erfpacht. Binnen deze tien jaar moet het project rond zijn. Boatex heeft in deze tijd slechts 66 woningen gebouwd. De redenen dat het zo weinig woningen zijn geworden zijn inmiddels bekend. 
Een nog niet genoemde reden dat de verkoop van de woningen zo slecht liep is dat de kopers van de woningen verplicht werden de aan hun tuin gelegen steiger, te moeten huren. De huur van deze steigers is hoog en dat heeft menige koper afgeschrikt. Dit is dan ook de reden dat de 28 woningen die op dit moment gebouwd worden, niet voorzien zijn van een steiger (die men verplicht moet huren). Dit tot grote teleurstelling van Boatex, aangezien zij de verhuurders zijn van de steigers. Hierdoor valt een vast inkomen voor Boatex weg. In het meest ongunstige geval, huurt geen van de toekomstige bewoners van Mercurius een steiger, terwijl Boatex wel met het onderhoud van de walbeschoeiing blijft zitten. Er wordt wel gefluisterd dat dit de druppel was die de bekende emmer deed overlopen, waardoor Boatex het definitieve besluit nam Den Helder te verlaten. Boatex heeft in 1978 bewust ATHO in de armen genomen omdat ATHO financieel geen problemen heeft waardoor - dat hoopte Boatex tenminste - de bouw versneld zou worden uitgevoerd. Boatex hoopte dat ATHO in zes jaar tijd 200 woningen met steigers(!) zou bouwen. Boatex zou dan de steigers verhuren aan de bewoners voor fl.1000,- per jaar. Deze huur is verplicht voor de bewoners, conform de koopakte van de woning. Helaas voor Boatex kwam de bouw niet snel opgang, waardoor de inkomsten van Boatex stagneerden.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: