Bouw tweede fase van ATHO begint

We laten het verhaal van de walbeschoeiing maar eens los en gaan eens kijken hoe het vordert met de bouw. Daarvoor gaan we weer een stukje terug in de tijd en wel naar 3 januari 1985. Op deze dag wordt de eerste paal geslagen van de 2e fase door dhr. Rizsie, het hoofd calculatie van het aannemingsbedrijf Van Westen en Van der Leek. De tweede fase omvat 55 woningen die gebouwd gaan worden in de straten Jupiter 2 t/m 40 (even getallen) en Pluto 168 t/m 180 en 201 t/m 222. De 55 woningen zijn verdeeld in 41 premie-A-woningen en 14 premie-B-woningen. Let wel fase-2 (deze fase) waar ik nu over schrijf heeft niets te maken met fase-2 van de "Engelse Woningen", aangezien die door Boatex zijn gebouwd. De 55 woningen krijgen geen van allen een steiger. Tenzij men toestemming krijgt van de beheerder van de beschoeiing en het water. Nu is dat nog van Boatex maar zoals hier boven te lezen valt, is het over een paar weken in het bezit van de heer De Jong. Over een tekort aan belangstelling voor de nieuwbouw hoeft ATHO niet te klagen. Op Mercurius zijn inmiddels op vier na alle woningen verkocht en van fase-2 zijn er al 10 verkocht. Niettemin constateert men bij het publiek enige aarzeling, als gevolg van de problemen rond de walbeschoeiing van East Spit.
Het is 6 juni 1985. Nadat "The Golden Anchor" ruim 7 maanden gesloten is geweest, wordt het weer geopend. Aan de inrichting van "The Golden Anchor" is niet veel veranderd. Het interieur is wat verfraaid, bij de bar is een zithoek gecreëerd (laat de heer Cohen dat maar niet horen) en in de grote zaal is een dansvloer gelegd. De nieuwe exploitant is de heer van den Bosch. De heer van den Bosch is niet de eigenaar van "The Golden Anchor". De eigenaar blijft dhr De Jong, hij wil "The Golden Anchor" niet verkopen aangezien hij het laatste woord wil blijven houden in het reilen en zeilen van de jachthaven met de omringende faciliteiten. Dat blijkt ook wel uit de nodige acties van de heer De Jong. Zo is de scheepshelling verbeterd, waardoor het makkelijker is om boten op het droge te krijgen. Ook wordt er gedacht aan een hydraulisch aanhangwagentje, dat onder de boot die in het water ligt wordt gereden, om vervolgens de boot op het droge te rijden. Het voordeel van zo'n hydraulisch aanhangwagentje is dat de mast van de boot niet verwijderd hoeft te worden. Verder ligt het in de bedoeling dat de jachthaven aanzienlijk wordt uitgebreid. Op dit moment zijn er zo'n 260 ligplaatsen, maar het is de bedoeling dit in de komende vijf jaar uit te breiden naar zo'n 600 ligplaatsen. De planning is om een deel van deze steigers in het zuidoost bassin te plaatsen. De toegang naar deze steigers wordt gerealiseerd tegenover de parkeerplaats van "The Golden Anchor" (= de plaats waar nu -1993- het huis wordt gebouwd tegenover het huis met het rietendak). De toegang naar deze steigers zal worden afgezet met hekken omdat het enigszins buiten het gezichtsveld van de havenmeester ligt. Voor de bouw van deze steigers wordt in de loop van de tijd massaal bezwaren ingediend door de omwonenden aan het zuidoost bassin. Om deze bezwaren te coördineren wordt er zelfs een vereniging opgericht. De leden, van deze vereniging, zijn de bewoners van Mercurius, Jupiter en Pluto. Op 31 juli 1986 wordt door B en W de klachten van de bewoners verworpen. Al die bezwaren ingediend door de bewoners en de vereniging hebben geen zin. Het water en de beschoeiing is eigendom van De Jong. De bewoners zijn bang dat door de bouwplannen van De Jong, zij geen eigen steigers meer aan hun tuin kunnen krijgen. Er is echter nooit een toezegging gemaakt richting de bewoners dat er een privé steigertje gebouwd zou worden. Dit omdat de huizen, die in eerste instantie gepland waren, woningen zouden worden uit de vrije-sector. Maar die zoals inmiddels bekend onverkoopbaar waren door de zwakke economie. De redenen dat bij Mercurius en later bij de rest van de wijk de steigers niet meer bij de woningen worden geleverd zijn: 1) "De woningen worden verkocht aan mensen die in principe minder kapitaalkrachtig zijn dan de bewoners van de "Engelse woningen", daardoor wordt het verplicht huren van deze steigers, bijzonder moeilijk voor de bewoners. Immers bij de "Engelse woningen" schrok menige toekomstige koper ook al terug door de verplichte huur van de steigers." 2) "De Jong is ook niet van plan bij de ene bewoner, omdat hij/zij het toevallig graag wil, de steiger wel te verhuren en bij de ander niet, door het verhuur op vrije basis te stellen." 3) "De verkoop van de beschoeiing inclusief een steiger aan de toekomstige bewoners, zoals dat is gebeurd bij de "Engelse woningen", is ook niet mogelijk. De reden hiervan is dat het verkoopbedrag van de beschoeiing en de steiger gerekend moet worden bij de prijs van de woning. Hierdoor loopt men de kans dat de woning geen premiewoning meer is omdat de prijs van de woning te hoog wordt voor subsidie."

Om nu te zorgen dat de heer De Jong toch inkomsten verkrijgt uit de zuidoost kom, besluit hij hier ook aanlegsteigers te gaan bouwen voor de jachthaven. Dat de Jong hier inkomsten uit wil hebben ligt in het feit dat hij verantwoordelijk is voor de dure beschoeiing. Kan hij geen inkomsten krijgen uit de zuidoost kom, dan maakt hij er alleen maar verlies op, door kosten van onderhoud en vernieuwing aan de beschoeiing.

Verder zijn de bewoners bang voor het verlies van hun privacy en de geluidsoverlast. Maar uiteindelijk beter dit, dan het idee dat er ooit eens is geweest. Namelijk in die plannen was het de bedoeling geweest dat er een pad langs de achterkant van de woningen zou lopen om zo bij de steigertjes te kunnen komen. Dat zou hebben in gehouden dat de bewoners van Jupiter en Pluto geen tuintjes aan het water zouden hebben gehad en dat wildvreemden achter hun tuintjes langs zouden kunnen lopen. Maar gelukkig is dit niet gebeurd.

We gaan weer even terug in de tijd en wel naar augustus/september 1985. De eerste woningen van Mercurius worden opgeleverd. Tevens verwacht men over een maand of drie de eerste woningen uit de 2e fase te kunnen opleveren (= Pluto en Jupiter). Ook is er inmiddels een begin gemaakt met de aanleg van de omstreden walbeschoeiing rond de East Spit. Men hoopt aan het einde van dit jaar klaar te zijn met deze beschoeiing en de infrastructuur. Helaas blijkt dit niet helemaal uit te komen. Zo langzamerhand zijn we gewend dat de bouw in de wijk Boatex langer duurt dan verwacht. Dit betekent ook dat de aanvang van de bouw van 57 woningen even op zich laat wachten.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: