Bouw vierde fase van ATHO begint, maar....

De rest van het jaar loopt voorspoedig, er komt alleen één probleem. ATHO heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor de bouw van 60 premiewoningen voor Pluto. Deze 60 woningen is de laatste fase die ATHO nog moet bouwen. Echter de bouwaanvraag wordt niet goedgekeurd. Wat ATHO al een tijd van te voren zag aankomen is werkelijkheid geworden. Uit geluidsmetingen is komen vast te staan dat de Pluto-arm niet geheel vol gebouwd mag worden met premie woningen aangezien de geluidsintensiteit te hoog is. Daarop wordt besloten om geen 60 premiewoningen te bouwen maar slechts 40. Het uiteinde van de Pluto-arm mag niet bebouwd worden door premiewoningen en moet dus braak blijven liggen. Uiteindelijk krijgt ATHO de bouwvergunning voor 40 woningen, waarvan de bouw gestart wordt na de bouwvakvakantie (1987).

‌Het is 8 december 1987. De bouw van de 40 woningen uit fase-4 is stop gezet in verband met een dreigende faillissement van het aannemers bedrijf Van Westen en Van der Leek. Deze heeft inmiddels, op 30 november, haar personeel en materiaal met spoed teruggetrokken uit het project. ATHO, de moeder maatschappij, heeft inmiddels de toekomstige bewoners en dat zijn er 38, omdat van de 40 woningen er reeds 38 verkocht zijn, via een schrijven op de hoogte gesteld. De problemen hebben niets te maken met het bouw project Boatex, maar met een bouw project in Rotterdam.
ATHO bouwt in Rotterdam een gebouw voor een afnemer, een belegger in huurwoningen, die failliet is gegaan. Nu zit ATHO met dit gebouw in haar maag en moet tevens zorgen voor de betalingen van het gebruikte materiaal voor de bouw. Dit voorval spiegelt door tot in Den Helder, maar heeft er niets mee te maken. Daardoor lijkt het dat ATHO ook in Den Helder problemen heeft. Dit is echter in het geheel niet waar. De toekomstige bewoners krijgen ook een brief van het GIW (= Garantie Instituut Woningen). Hier in wordt mede gedeeld dat ATHO in moeilijkheden is geraakt maar dat het GIW garant staat voor de afbouw van de 40 woningen. Tevens deelt het GIW mede dat door de toekomstige bewoners geen betalingen meer moeten worden verricht richting ATHO. ATHO deelt de toekomstige bewoners op haar beurt mede dat de problemen van korte duur zullen zijn en verzekert de bewoners dat de woningen op tijd opgeleverd zullen worden. De problemen beperken zich tot ATHO Gouda B.V., een onderdeel van de holding ATHO-Duuwest.

Het is 5 januari 1988. Het verlossende woord komt van ATHO. Binnen enkele dagen zal de bouw van fase-4 hervat worden. De korte vertraging van de bouw zal geen enkel gevolg hebben voor de bewoners, aangezien het staken van de werkzaamheden vrijwel samenvalt met de kerstvakantie.

ATHO gaat zich opmaken voor de laatste bouwfase. Echter ATHO mag in het laatste deel van Pluto geen premiewoningen bouwen in verband met geluidsoverlast van het industrieterrein. De gemeente ziet echter, net als ATHO, ook graag dat dit laatste gedeelte bebouwd wordt. Waarom de gemeente dit graag wil ligt in het feit dat zij een deel van de kosten heeft gedragen voor een dure walbeschoeiing. Wanneer van te voren bekend zou zijn geweest dat door geluidshinder er geen premiewoningen gebouwd mochten worden, dan had de gemeente wellicht gekozen voor een lichtere en dus goedkopere beschoeiing. Maar wat moet er dan met de grond, industrie mag er niet gevestigd worden aangezien de grond als woongebied bestemd is. Om een groenvoorziening aan te leggen is voor de gemeente ook geen mooie oplossing, aangezien het dan onderhoud vergt en het levert geen erfpacht en onroerende zaakbelasting (onroerend goedbelasting) op.

Is er dan geen andere oplossing voor? Ja, maar die ligt niet bij de premiewoningen. Ondanks de geluidsoverlast mogen er, naar het schijnt, wel woningen worden gebouwd in de vrije sector. ATHO blijft echter sceptisch over het idee van het bouwen van woningen in de vrije sector, immers het heeft Boatex eigenlijk haar kop gekost. Daarop besluiten de gemeente en ATHO een onderzoek in te stellen of de economie inmiddels al weer zover is hersteld dat de vraag naar dit soort woningen aanwezig is. Al snel blijkt er in Den Helder voldoende vraag te zijn naar woningen in de vrije sector waardoor ATHO besluit een bouwaanvraag in te dienen voor de bouw van 16 woningen. Dit zijn er 4 minder dan de 20 die ATHO in eerste instantie van plan was te bouwen uit fase-4.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: