Brighton koninklijk geopend

We gaan weer even terug naar Brighton. De koningin van Engeland brengt op 31 mei 1979 een bezoek aan Brighton Marina om daar de officiële opening van Brighton Marina uit te voeren. Tot nu toe heeft Brighton Marina 49 miljoen pond gekost. De werken begonnen in 1971 met de aanleg van 2 grote dammen die als golfbrekers dienen.

Inmiddels is er ook een sluis aangelegd om het binnen-bassin eb en vloed vrij te houden. Het eb en vloed verschil loopt hier op tot zo'n 6 meter. De sluis kan zo'n 60 jachten per uur verwerken. In het binnen-bassin kunnen zo'n 900 jachten van een maximale lengte van 18 meter, een plaats vinden. Buiten dit bassin kunnen nog eens zo'n 1300 jachten met een maximale lengte van 30 meter een afmeerplaats vinden.

‌Er zijn vele faciliteiten waaronder:
- Een bootwerf
- 24-uur bemand havenkantoor
- Een drijvende jachtclub
- Veiligheids- en bewakingspersoneel
- Verschillende winkels
Ook is er een drijvende jachtclub, die de naam draagt: "The Medina". In deze drijvende jachtclub is een restaurant aanwezig waar men een traditionele Engelse maaltijd kan krijgen. Verder bevinden er zich nog drie Engelse pubs. The Medina is een schip dat in 1931 werd gebouwd en haar dienst verrichtte tussen Gibraltar en Noord-Afrika. In 1951 speelde zij een hoofdrol in de film "The Capain's Paradise". Nu heeft ze een rustige plaats gekregen als jachtclub in Brighton Marina. Origineel was het de bedoeling om het geheel in een keer af te bouwen, maar in 1973 klapte de economie in elkaar ten gevolge van de eerste oliecrisis (waar hebben we dit eerder gehoord). Daardoor besloot men de haven niet in een keer af te bouwen, maar het resterende deel in fases af te bouwen, in afwachting van betere tijden.

De Marina heeft dhr. Cohen heel wat kopzorgen bezorgd, aangezien hij veel concurrentie kreeg die er met zijn idee vandoor wilden gaan. Maar hij twijfelde nooit dat hij als winnaar uit de bus zou rollen. Dat is dan ook de reden dat hij zoveel waardering heeft gekregen bij de officiële opening van de Brighton Marina door de Koningin van Engeland en Prins Philip. In het afgelopen jaar zijn er zo'n 250.000 bezoekers geweest in het Brighton Marina.

Terug in Den Helder zien we dat buiten de bouw van het Marina Park en Orion het relatief rustig blijft voor de rest van het jaar 1979. Alleen de verkoop van de nog leegstaande "Engelse Woningen" gaat slecht, er blijven er verscheidene leeg.

Het enige interessante dat dit jaar nog gebeurt is het leggen van de eerste steen voor de bouw van het Marina Centrum, door burgemeester van Bruggen op 19 november 1979. Het centrum bestaat uit twee losse gebouwen; het haven kantoor en een restaurant met recreatiezaal. Het laatste deel staat bekend onder de naam "The Golden Anchor". Ter zijner tijd moet er nog een derde gebouw bij komen. In dit gebouw komen winkels met daar boven appartementen. De tekeningen zijn daarvoor bijna klaar. Men verwacht zo spoedig mogelijk ook met dit gedeelte, voor wat betreft de bouw te kunnen beginnen. Nu (anno 1993) weten we echter beter dat dit derde gebouw er nooit is gekomen. Gehoopt wordt dat in ieder geval het havenkantoor al bij de start van het watersport seizoen (= april 1980) in gebruik kan worden genomen.

Een pikant detail is dat men tijdens de bouw van "The Golden Anchor" er achter kwam dat het 180 graden de verkeerde kant is op gebouwd. Het resultaat daarvan is nu duidelijk te zien. Het is natuurlijk vreemd dat het terras en de ramen waar achter de eetgelegenheid zit, uitkijkt op de parkeerplaats van "The Golden Anchor". Het zou veel mooier zijn geweest als men rustig tijdens een etentje over de jachthaven kon uitkijken. Ook is men nu hard bezig met de scheepswerf en men hoopt aan het einde van de maand hiermee gereed te zijn, zodat de boten voordat het echt winter wordt, beschermd op het droge kunnen liggen en indien nodig onderhoud kunnen krijgen. Verder is ATHO druk bezig met het leggen van de laatste hand aan de tekeningen van de 240 nieuw te bouwen woningen. Men hoopt in het voorjaar van 1980 met de bouw van deze woningen te kunnen beginnen.

In de loop van 1980 zal blijken dat de bouw echter niet begint. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat de verkoop van "de Engelse woningen" zeer slecht loopt, er blijven nog steeds tientallen leeg staan. De tweede reden is wederom de erfpacht. De geldschieter - dat is de bank Mees en Hope - van het inmiddels opgerichte ATHO d.h. BV, is niet bereid financiële middelen beschikbaar te stellen, wanneer uitsluitend het zakelijk recht van erfpacht (dus de verplichtingen die het bedrijf moet nakomen, omdat ze de grond in erfpacht hebben) met hypotheek zou worden belast. Of wel men heeft er geen zin in om de grond te kopen met hypotheek wanneer deze grond in erfpacht zit. De bank Mees en Hoop verlangt daarom dat de grond gekocht wordt van de gemeente, zonder dat daar erfpacht op rust.

November 1980, het Marina Park is al voor meer dan de helft gereed. Van de 248 te bouwen appartementen zijn er 150 klaar voor bewoning. Maar vanaf dat de eerste steen is gelegd, ruim anderhalf jaar geleden, is er tot op heden niet één appartement verkocht. Om belangstelling te kweken voor deze appartementen, zijn er vele malen advertenties geplaatst in de landelijke dagbladen en zelfs enkele malen is er in Duitsland geadverteerd, maar zonder succes. Daarom heeft de opdrachtgever, De Nederlanden van 1870, aan het begin van de maand november, de makelaars het groene licht gegeven om de appartementen dan maar te verhuren. Het kopen van de appartementen blijft natuurlijk altijd mogelijk. De huurder zal een voor Helderse begrippen forse huurprijs moeten gaan betalen. De huurprijs per maand zal variërend van fl.465,- voor een studio appartement tot fl.850,- voor een maisonnette. Daar komt nog maandelijks fl.55,- bij voor de servicekosten. Men geeft toe dat de huurprijzen hoog zijn, maar voor een appartement van 160 mille en dat is notabene de goedkoopste, zou voor een goed rendement eigenlijk een huurprijs gevraagd moeten worden van zo’n fl.1300,- per maand. Dat het appartementengedeelte inderdaad niet goed gaat blijkt wel uit het complex dat gebouwd wordt op Orion. Hiervan is zelfs de opdrachtgever failliet gegaan.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: