De appartementen

Maar voor dat er ook maar iets gebouwd wordt aan de 248 appartementen, wordt er op 25 september 1978 een bouwvergunning verleend aan het bouwbedrijf Wessels. Dit is voor de bouw van een 45 appartementencomplex op Orion. Het ontwerp van deze appartementen wordt verzorgd door het Nederlandse architectenbureau John Hulster BV in samenwerking met Overton & Partner uit Brighton. Zij hebben, zoals we inmiddels weten, ook het ontwerp gemaakt van de 248 appartementen in Het Marina Park. De opdrachtgever, of beter het bedrijf dat de financiële middelen biedt, is de Vleesmeestergroep van Eimert Teekens. Men hoopt voor het einde van het jaar (= 1978) te beginnen met de bouw.
Dan is de maand oktober aangebroken - een warme maand voor de gemeente Den Helder. Het is de maand dat de erfpacht, zoals al eerder genoemd, ter sprake komt en wel voor het bepalen van de hoogte van de afkoopprijs. Dit onderwerp zal echter op zich niet voor de problemen zorgen. De beslissing is dan ook snel genomen voor de goedkeuring van de afkoop en de gestelde verhoging op de aankoopprijs van de erfpacht. Deze worden vastgesteld op de al eerder genoemde bedragen. De problemen, tijdens de vergadering, ontstaan pas echt wanneer bekend wordt dat Boatex er eigenlijk mee wil ophouden en dat ATHO het contract wil overnemen.

Het college heeft echter volledig vertrouwen in de goede uitvoering van de Marina en probeert dit over te brengen aan de rest van de gemeentebestuurders. Het is triest, afgaand op de geruchten als zou Boatex het niet kunnen afmaken. Boatex kan het wel en heeft geld genoeg, maar bij de huidige Labourregering mogen zij nauwelijks werkkapitaal uit Engeland meenemen. Dat begon al vlak na de start en toen is Boatex onmiddellijk gaan kijken naar partners om de zaak toch snel af te kunnen werken. Die partners waren er toen niet of wilden het project in z'n geheel overnemen. Maar gelukkig komen ze nu wel opdraven in de vorm van Atho en Trooster. Boatex geeft het plan aan hen over - maar behoudt wel een zodanige supervisie dat een goede voltooiing, de kwaliteit en de architectuur van het plan gehandhaafd blijft.

Dat betekend dat ATHO verantwoordelijk wordt voor de bouw van de resterende 240 woningen en de appartementen. Boatex zal aanwezig blijven voor de genoemde supervisie en de exploitatie van de jachthaven en de 66 woningen. Immers de bewoners van de 66 woningen (hoewel er nog steeds woningen zijn die leeg staan) huren de steigers van Boatex. Deze inkomsten wil Boatex natuurlijk niet mislopen.

De grote vraag nu echter is: "Hoe moet het nu verder met de grond die aan Boatex in erfpacht is gegeven". Boatex wil deze namelijk kwijt. Dat betekent dat ATHO deze erfpacht moet overnemen. Wanneer ATHO dit overneemt vervalt min of meer de verplichting om de bouw van het gehele Boatex-complex voor het einde van 1985 af te ronden. Dit was immers de verplichting die Boatex had doordat zij van de gemeente het terrein voor 10 jaar in erfpacht kregen, conform het contract dat op 5 maart 1975 getekend werd. Sterker nog het op zich afmaken van het project komt ook in het gedrang. De gemeenteraad wil dat ATHO op één of andere manier verplicht wordt gesteld om het project in z'n geheel af te maken, als zij het project van Boatex overnemen. Er wordt bepaald dat ATHO een bedrag van twee miljoen moet storten op een geblokkeerde rekening. Wanneer ATHO onverwachts uit het project zal stappen zal de twee miljoen aan de gemeente Den Helder komen te vervallen. Hiermee kan de gemeente bepaalde voorzieningen aan de Marina alsnog bekostigen. Aan de negatieve kant van de overname door ATHO zit echter ook een positieve kant. ATHO is financieel niet beperkt door buitenlandse regeringspartijen. ATHO is immers Nederlands. Hierdoor kan het project in versneld tempo worden afgebouwd, door meerdere woningen tegelijk te bouwen.

Het is eind november (1978) en de laatste huizen uit de derde fase zijn gereed gekomen. In totaal zijn er nu 66 woningen gereed, drie en een half jaar later dan verwacht en daardoor eigenlijk te laat voor Boatex om verder te gaan. Deze woningen zullen we voor de duidelijkheid in het vervolg "de Engelse woningen" noemen. Wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor de vertraging is moeilijk te zeggen. Maar ik denk, let wel dit is een persoonlijke mening, dat als Boatex niet tegengehouden zou zijn door de Labour-partij, dan hadden de 66 woningen wel in één keer gebouwd kunnen worden. Dit was uiteindelijk het originele plan om 66 woningen in één keer te bouwen. Hierdoor zou de vertraging aanmerkelijk minder zijn en zou Boatex wellicht meer dan die 66 woningen hebben gebouwd. De wijk zou er dan heel anders uit hebben gezien. Ondanks dat er zoveel vertraging zit in de bouw, blijf de projectontwikkelaar, Boatex, toch zolang in Den Helder. Dit wordt gedaan in opdracht van de beleggingsmaatschappijen. Hun redenatie is dat als zij quitte spelen of zelfs een beetje verlies maken, zij toch veel winst maken doordat ze in Nederlandse guldens belegd hebben terwijl de Engelse Pond sterk is gedevalueerd.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: