De eerste paal, 21 maart 1975

Eindelijk is het zover, de eerste paal voor de eerste woning gaat de grond in. Men verwacht over 9 maanden de eerste van de tien te bouwen woningen te kunnen opleveren. Deze woningen komen te staan aan het begin van Jupiter en worden ook wel fase één genoemd. Verder zullen over zo'n maand of drie de eerste zestig ligplaatsen gereed zijn.

De woningen, zoals al eerder gezegd, worden geen bungalows, maar zoals we ze heden ten dagen in het "oude" gedeelte van onze wijk kennen. De huizen zijn ontworpen door de architect Martin Hayler, werkende voor het Engelse architectenbureau Overton & Partner. Niet alleen de vorm van de huizen is veranderd, maar ook het aantal huizen veranderd. Er zullen niet 321 woningen worden gebouwd maar zo'n 300 en dat zijn er nog steeds 38 meer dan dat er nu in de Boatex staan.
De opzet is om de woningen te bouwen op de grond die uit de drie bassins komt. Door deze verhoogde terreinen zullen de huizen vrij hoog komen te liggen waardoor een aantrekkelijk uitzicht wordt verkregen. Bovendien zullen bijna alle woonkamers op de eerste verdieping geprojecteerd worden. De architectuur van de huizen aan het water is een heel nieuw idee van wonen, of beter gezegd een oud idee in wonen maar opnieuw toegepast. Want wie mocht denken dat de architect uit het Engelse Brighton een oorspronkelijke ingeving op papier gestalte heeft gegeven, of zich heeft laten inspireren door Mediterrane bouwvormen die men aan de Spaanse kusten kan aantreffen, heeft het mis. Martin Hayler heeft zijn ideeën en inspiraties in Hoorn en aan de bocht te Enkhuizen opgedaan. De huizen in Enkhuizen staan zelfs onder toezicht van Monumentenzorg en worden weer in de oude staat teruggebracht.

De tien huizen die op dit moment gebouwd worden zijn van hoogwaardig ambachtelijk werk en zullen in prijs uiteenlopen van fl.151.000 tot fl.185.000. Er is niet één woning die gelijk is aan de ander. De ene is wat breder, de ander wat hoger, maar wat vooral opvalt is dat de ramen in de woning allemaal op een andere plaats zijn gelokaliseerd. Om het nog moeilijker te maken, de maten van de ramen zijn allemaal verschillend. Dit betekent dat er niets "prefab" ingebouwd kan worden, sterker nog alle ramen worden ter plekke gemaakt. Maar ook binnen ziet elk huis er anders uit. De één heeft een smalle gang de ander een wat bredere. Dat houd in dat de trappen die naar de verschillende verdiepingen lopen, ook elke keer weer anders zijn. U raadt het zeker al, ook deze zijn ter plekke gemaakt. Er worden grote planken aangevoerd en zagen maar, totdat alles past en men de volgende verdieping kan bereiken.

Eigenlijk geeft dit voor Boatex juist veel problemen. Omdat er zoveel ambachtelijk werk in zit is dit zeer arbeidsintensief. Voor de eerste tien woningen heeft Boatex zo'n tachtig man in dienst en zijn bovendien bijna allemaal Hollands. Het heeft voor het begin van de bouw ook enkele problemen opgeleverd omdat het even duurde totdat vakbekwame werklieden waren gevonden. Boatex en hun architecten bureau zijn echter Engels en werken, voor ons Hollanders, met rare maten en éénheden. Deze verschillen veroorzaken dan ook regelmatig problemen en het kost bijzonder veel tijd om alles om te rekenen. Ook de naamgeving in de tekeningen leiden soms tot problemen. Een voorbeeld is "roofsteps", hiermee geeft de architect de niveauverschillen aan van de daken van de huizen. Een ander voorbeeld is "bee-window" wat wil zeggen dat het raam een stuk uit het huis steekt, het lijkt op die manier wel een overdekt balkonnetje. Of wat dacht U van een "First floor step". Dit is een afstapje, of opstapje zoals u wilt, gelegen op de begane grond binnen de woning. Een "Roofbalkony", is weer een andere, maar deze is waarschijnlijk wel wat begrijpelijker. Het is een balkon gebouwd in het dak. Maar niet alleen de maten en naamgeving zorgen voor problemen, ook de normen en veiligheden moeten vertaald worden en aangepast uit de Engelse richtlijnen. Het kost aardig wat vergaderingen en overleg om de officiële Nederlandse normen en veiligheden om te zetten naar de veel strengere Nederlandse richtlijnen.

Het hoogste punt van de bouw wordt bereikt op 28 oktober 1975. Ter gelegenheid hiervan wordt de vlag gehesen door Miss Jordan. Zij is de directrice van Boatex Den Helder Marina. Echter de bouw vlot niet erg. In eerste instantie is men er van uitgegaan dat de woningen half december 1975 zouden kunnen worden opgeleverd. Dit wordt echter niet gehaald en de geplande datum is nu gesteld op half januari.

Wat inmiddels wel bijna helemaal gereed is het graafwerk aan het zuidwest bassin. Tenminste het deel dat bij Orion ligt. Hiervoor is circa 31.000 kubieke meter grond verwijderd om tot een diepte te komen van drie meter beneden NAP. Er zijn ook al wat ligplaatsen gereed en de beschoeiing geeft al aardig aan hoe de lijn van het bassin er uit komt te zien.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: