De eerste premiewoningen

Inmiddels is het half augustus geworden en heeft ATHO aangekondigd te willen beginnen met de bouw van 28 premiewoningen op de plaats die nu bekend staat als Mercurius. In eerste instantie was ATHO van plan te beginnen met de bouw van 58 woningen en 34 appartementen midden in het Boatex complex. Er zijn echter verschillende bezwaren ingediend tegen de bouw van deze woningen. Zodoende heeft ATHO besloten eerst 28 woningen te bouwen op Mercurius, in afwachting van de dingen die gebeuren rond de 58 woningen en de 34 appartementen in het centrum van de Boatex.

‌Alweer perikelen rond de erfpacht. Dit keer lijkt het echter in positieve zin voor de toekomstige bewoners uit te vallen. In de gemeentelijke vergadering van 4 oktober 1978 werd besloten de afkoopsom van het erfpachtrecht van grond, gelegen in het Marina-complex en bestemd voor bebouwing met eengezinswoningen, vast te stellen op f.6000,- per kavel. Bij de berekening werd uitgegaan van de bouw van 200 woningen terwijl de waarde van de maagdelijke grond werd bepaald op f.1.200.000,--.
Inmiddels zijn de bouwplannen gewijzigd en zullen niet 200 maar 215 woningen worden gebouwd. In verband met deze wijziging bekijkt de gemeente of de afkoop van de erfpacht gesteld kan worden op fl.5583,- per kavel. Een paar dagen hierna, namelijk op 18 augustus, geeft de gemeente haar goedkeuring voor deze wijziging. Een maand of wat later zal echter blijken dat deze 15 "extra" woningen niet gebouwd zullen worden. Daardoor komt de gemeente terug op haar besluit en stelt de afkoopprijs van de erfpacht weer op fl.6000,-. De reden dat deze woningen niet worden gebouwd heeft te maken met de bezwaren die zijn ingediend door de vereniging BHW. Deze huizen zijn namelijk gesitueerd op het stukje terrein waar nu de speelplaats van Pluto is en op het stukje terrein waar het huis met het rieten dak is gebouwd. De bezwaren luiden: "Door de bouw van deze woningen, de woondichtheid van deze wijk zeer hoog zal worden". "Men zou zeker in grote parkeerproblemen komen". De gestelde eis is dat voor elke woning 1,3 parkeergelegenheden (inclusief eventuele eigen oprit) beschikbaar moeten zijn. Zeker met het oog op het zomerseizoen, wanneer veel bezoekers naar hun bootjes komen en hun auto ergens moeten kunnen parkeren. Dit is de reden dat de gemeente afziet van de vergunning voor de bouw van de huizen op de plaats waar nu het huis met het rieten dak staat. Op deze plaats moet een parkeerplaats komen. Het blok huizen dat gebouwd zal worden op de huidige speelplaats van Pluto gaat ook niet door. Dit heeft te maken met: "Op de eerste plaats de dichtheid van de bebouwing". De woningen zouden namelijk negen meter van de woningen komen te staan die nu rond de speeltuin zijn gebouwd. Reden twee is het verzoek om de al genoemde speelplaatsruimte.

Boatex en speciaal "The Golden Anchor" slaat niet erg aan bij de bewoners van Den Helder. Het probleem is dat bewoners van Den Helder er van uit gaan dat "The Golden Anchor" erg duur is en alleen toegankelijk is voor leden. Dit laatste is echter in het geheel niet waar. Of "The Golden Anchor" duur is? In ieder geval gaat "The Golden Anchor" haar eerste kerstdiner verzorgen. Maximaal kunnen er tachtig mensen sfeervol tafelen met een drankje vooraf in de pub. De prijzen: kindermenu twintig gulden, een vijf gangen menu voor zestig gulden, Engels kerstdiner (acht gangen) voor vijf en zeventig gulden en een "Frans" menu voor dezelfde prijs.

Het is inmiddels 1982. Vandaag 13 maart wordt aan de Industrieweg een jachtwerf en een "shipshop" geopend. De opening zal op een ludieke wijze worden verricht door Peter Knegjens. Hij zal verschijnen met een amfi-kar, die via de sleephelling uit het water het droge op zal rijden. Het zal de daadwerkelijke laatste bouwactie zijn van Boatex. De heer Cohen die inmiddels gepensioneerd is, is afgelost door twee andere directeuren. Zij delen mee dat Boatex niet van plan is om nog maar iets in de wijk te bouwen. Verleden jaar leed Boatex al een behoorlijk verlies onder meer doordat ze de laatste nog te koop staande "Engelse woningen" voor bijna de helft van de prijs van de hand moest doen. De geplande dagwinkels, supermarkt en de appartementen die daar boven gebouwd zouden worden, worden waarschijnlijk geschrapt, tenzij ATHO daar nog interesse in heeft. Maar dat is in handen gegeven aan ATHO en dit bedrijf maakt, om begrijpelijke redenen, de tijd is er nu economisch gezien slecht voor, weinig aanstalten om er mee te beginnen. Er was in het begin sprake van dat de Boatex werk zou bieden aan 100 werknemers. Dit wordt geheel niet gehaald, op dit moment werken er zo'n 20 mensen en dat wordt minimaal gehouden in verband met de hoge kosten. Het enige dat een beetje succes heeft is het verhuren van de inmiddels gereed gekomen 248 appartementen in het complex van het Marina Park.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: