De eerste tien woningen zijn klaar

Het is 3 april 1976, toch weer wat later dan verwacht, maar de eerste 10 woningen van de Boatex-wijk zijn klaar. Sterker nog de eerste bewoners hebben al hun intrek genomen in hun nieuwe woning, de fam. Bazuin. Donderdagmiddag 8 april zal het jachthavencomplex officieel open gevaren worden door burgemeester van Bruggen die vergezeld zal worden door Henry Cohen, president directeur van Boatex International Holding.

‌Zoals de plannen er in april uitzien, zal in juni begonnen worden met de bouw van de volgende 35 woningen - ook wel fase-2 genoemd. Dit zal na een maand of wat een onhaalbaar plan blijken te zijn. Doordat in de zevende herziening van De Schooten wordt uitgegaan van de bouw van recreatiewoningen, blijkt na de bouw van de eerste 10 woningen de marktsituatie te zijn veranderd. Het aantal kopers dat bereid is een woning uitsluitend voor recreatiedoeleinden aan te schaffen, blijkt gering te zijn. Wel bestaat er animo om een dergelijk huis met het oogmerk op permanente bewoning te kopen.
Daarom wordt er nu gekeken of het via een herziening van het bestemmingsplan toch mogelijk is om de woningen voor permanente bewoning aan te merken. Dit is een heel heet hangijzer - er komt een woongebied naast een industrieterrein. Dat stelt andere voorwaarden dan een recreatiegebied. Denk bijvoorbeeld aan de geluidsoverlast. Het zal daarom ook tot 1983 duren voordat deze herziening - die inmiddels de negende is - min of meer wordt goedgekeurd. Aangezien de aanvraag voor permanente bewoning na de bouw van de eerste 10 huizen is ingediend, zijn alleen de eerste 10 woningen in feite recreatiewoningen. De rest van de woningen in Boatex zijn woningen voor permanente bewoning. Wederom zijn financiële problemen er de oorzaak van dat de bouw van de volgende 35 woningen onhaalbaar is. Men kan nog steeds weinig geld uit Engeland krijgen in verband met de restrictie van buitenlandse investeringen, opgelegd door de Labour-partij. Boatex had gehoopt met een snelle verkoop van de eerste tien woningen en de verkoop van de volgende 35 woningen voldoende financiën op te bouwen om in Nederland de bouw te verzekeren. Echter dit is niet het geval.

Het zit Boatex niet mee. Ook de Nederlandse toeristenbond van de ANWB keert zich tegen Boatex. In de eerste plaats is de ANWB bang voor het ecologische evenwicht van de natuur in de Waddenzee. Op de tweede plaats vindt de ANWB de locatie van het Marina-dorp fout, aangezien het een hele tijd vergt om met je plezierboot richting zee te gaan. In het weekend is de Burgemeester Vissersbrug gesloten voor de scheepvaart. Is men de brug eindelijk door (dit geld dus niet voor het weekend) dan wacht er een sluis die tergend langzaam is en aan de beroepsvaart voorrang verleend. Oké, hier komt een oplossing voor, in de vorm van een nieuwe sluis, maar dat is pas in het begin van de tachtiger jaren te verwachten. De ANWB berekende dat het zo'n 5 uur duurt voordat je de sluis en de twee bruggen gepasseerd bent. Probleem drie, volgens de ANWB, is de aangevraagde wijziging op het bestemmingsplan om de woningen voor permanente bewoning toe te staan. Hierdoor zullen veel mensen uit Den Helder graag een woning willen hebben in de Boatex, waardoor er weinig overblijft voor de rest van Nederland. Dit is oneerlijke concurrentie, aldus de ANWB.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: