De tijd na Napoleon

In 1817 werd begonnen met de aanleg van het, reeds onder Napoleon overwogen scheepvaartkanaal op Amsterdam, het Groot Noord Hollands Kanaal. Dit kanaal moest echter dwars door Het Nieuwe Werk. Zodoende werd dit fort in 1824 in tweeën gedeeld, waardoor de nu bekende Oost- en Westoever uit zijn ontstaan. Het fort Westoever werd echter versterkt met een aarden wal. Daarbij werd ook een reduit (= vluchtschans, laatste toevluchtsoord) en enveloppe aangelegd. Een enveloppe is een stuk grond, dat buiten het fort ligt, maar wel de contouren van het fort volgt. Op deze enveloppe ligt tegenwoordig de straat Saturnus met de woonhuizen.

Fort West- en Oostoever werden in die tijd ook wel aangeduid met het fort aan het kanaal. Het reduit kreeg in 1828/30 een bomvrij gebouw voor 200 man. Het fort is later vereenvoudigd, waarbij de reduit werd ingericht en het oorspronkelijke fort met de enveloppe werd opgeheven. Van uit de lucht zijn de delen nog duidelijk te herkennen. Het fort Westoever werd als fort in november 1958 opgeheven.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: