De tweede bouwfase

Ondanks alle negatieve berichten in de kranten en andere bladen krijgt Boatex op 22 september 1976 een bouwvergunning voor 6 woningen van de "bouw fase-2". Op 1 november 1976 komt er een vergunning voor nog eens 20 woningen. Totaal zijn dit 26 woningen die fase-2 gaan vormen en zijn gelegen in het tweede deel van Jupiter, genummerd 21 t/m 31 (alleen oneven getallen) en het eerste deel van Pluto, genummerd 1 t/m 20 . Hoewel het in eerste instantie 35 woningen moesten zijn, zijn het er minder geworden in verband met de bekende financiële kleine armslag die Boatex heeft. Half november wordt er begonnen met de bouw van deze woningen. Dat is ruim anderhalf jaar na het definitieve contract en zelfs ruim drie jaar na het voorlopige contract. Tegenstanders in de gemeente over het plan Boatex zijn zeer pessimistisch in het uiteindelijke afmaken van de Marina-Den Helder door Boatex. Als Boatex met dit tempo doorgaat zal het project Boatex pas in 1999 gereed zijn. Daar komt nog bij dat Boatex de grond, conform contract, voor maar tien jaar in erfpacht heeft en dus zich na tien jaar moet terugtrekken. Een ander punt waar men de nodige vraagtekens bij plaatst is dat er niet veel gebeurd bij de boten die op dit moment rond Orion in het water liggen en de boten die daar op het droge liggen. Dat het terrein niet overdekt is, hoewel dit tegen de afspraken in is, wordt in het algemeen minder erg gevonden. Maar wat wel een probleem is dat ze daar zonder omheining en bewaking liggen, direct aan de Industrieweg en dus makkelijk bereikbaar voor personen met kwade bedoelingen. Het lijkt er op dat Boatex de booteigenaren wil gebruiken als randversiering, om de aantrekkelijkheid van de huizen ter plaatse te vergroten en daardoor de verkoop te bevorderen.

Gezien deze punten eist de gemeente dat Boatex begint met de aanleg van de jachthaven en zo spoedig mogelijk begint te bouwen aan de 30 nieuwe woningen, die volgens de plannen fase-3 moeten gaan vormen. Deze woningen worden genummerd als Pluto 21 t/m 50. Op 28 maart 1977 wordt door de gemeente Den Helder en Boatex het contract getekend voor de bouw van deze derde fase. Het zal echter nog bijna een jaar duren eer dat de bouwvergunning voor deze fase wordt verleend. De huizen in de derde fase van het plan zullen fl.220.000 à fl.240.000 gaan kosten. Dat is hoger dan de huizen van de tweede fase, die momenteel worden gebouwd. Voor deze huizen zal een prijs van fl.187.000 à fl.226.000 moeten worden neergeteld. Niettemin zullen de huizen van de derde fase soberder worden uitgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat de huizen iets soberder zijn dan de huizen van de eerste fase heeft te maken met de prijzen. Die zouden aanzienlijk hoger liggen als deze (derde fase) huizen gebouwd zouden worden als de huizen van de eerste fase. Vandaar dat de Engelse stijl die men voor de huizen in gedachte had (voor alle huizen in het plan, gelijk de huizen in de eerste fase) gedeeltelijk laten varen en is men enigszins naar de Nederlandse stijl geneigd. Niettemin zullen de huizen nog steeds voor 60 a 70% de Engelse stijl hebben. Boatex heeft zichzelf als restrictie gesteld dat nooit meer dan 40 huizen tegelijkertijd leeg mogen staan. In het oorspronkelijk plan van Boatex waren ongeveer 321 woningen gesitueerd, maar dat worden er achttien minder. Het blijkt namelijk onmogelijk te zijn om op het tweede meest noordelijke gedeelte van de landtong die in het noordoosten van het plan ligt (dat is dus nu Saturnus), huizen te bouwen. Wanneer er op die tong huizen zouden worden gebouwd zouden deze onbereikbaar zijn voor bijvoorbeeld de brandweer. Daarom is besloten die 18 huizen te laten vervallen. Er komt nu gewoon een weg met parkeerplaatsen.

Tevens is op 28 maart 1977 het contract getekend voor het uitbaggeren van het zuidoost bassin (bij Mercurius) en het hoofdbassin met voor deze laatste voorzien van steigers voor zo'n 100 ligplaatsen. Volgens het contract moet Boatex binnen drie weken aanvangen met baggeren en moet het werk voor het einde van het jaar (= 1977) gereed zijn.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: