Erfpacht

Los van Boatex en ATHO is de gemeente Den Helder weer bezig met het erfpacht gedeelte. In de gemeenteraadsvergadering van oktober (1978) zal ter behandeling komen, het vaststellen van de verkoopprijs van de grond voor individuele eigenaren. Het stuk terrein van 22,5 ha groot is door de gemeente voor 10 jaar in erfpacht aan Boatex uitgegeven. Daarvoor betaalt Boatex jaarlijks 208.000,- gulden aan erfpacht aan de gemeente Den Helder. Wanneer Boatex een woning c.q. appartement heeft gebouwd, verkoopt deze het terrein aan de aankomende bewoner(s). Hiermee gaat ook de erfpacht van het stukje land mee naar de toekomstige bewoner(s). De toekomstige bewoner(s) wordt echter in tegenstelling tot Boatex wel in de gelegenheid gesteld om de erfpacht van zijn of haar stukje land af te kopen. Tenminste dit zal pas kunnen gebeuren wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de verkoop en de verkoopsprijs voor de erfpacht. Voor ééngezinswoningen is de aankoopprijs bepaald op fl.4560,- en voor appartementen op fl.2300,-. De gemeente Den Helder vindt dit echter veel te laag en wil dit verhogen naar respectievelijk fl.6000,- voor ééngezinswoningen en fl.3465,- of fl.4095,- voor een appartement, afhankelijk van hun oppervlakte. 
De reden dat de gemeente de prijs wil verhogen is omdat het college acht dat de huidige vastgestelde bedragen niet in overeenstemming zijn met de thans geldende grondprijzen. De tweede reden is dat ATHO, de aannemer die het werk van Boatex vermoedelijk gaat overnemen, minder woningen kan en mag bouwen - denk aan de achttien woningen die niet op Saturnus gebouwd mogen worden. Daardoor is het binnenkomende bedrag van de erfpacht (afgekocht of niet), richting de gemeente, ook evenredig minder geworden. Boatex kan zoals genoemd de erfpacht niet afkopen. De gemeente heeft dit zo gesteld om Boatex te verplichten de bouw binnen 10 jaar af te maken.

‌Inmiddels, een maand later, zijn de vermoedens werkelijkheid geworden en is het komen vast te staan dat de bouw van het motel definitief van de baan is. Als alles goed gaat zal op 17 oktober 1978 de bouwvergunning voor appartementen worden afgegeven. Er zal op de plek, waar het motel had moeten komen, een complex worden gebouwd, bestaande uit vijftien blokken die gezamenlijk 248 appartementen gaat bevatten. De 248 appartementen zullen in zes verschillende types worden uitgevoerd, van studio tot vijf kamermaisonnette. Om de bouw in de stijl te houden van de bestaande "Engelse woningen" heeft het Nederlandse architectenbureau John Hulster BV uit Doorn, die de opdracht heeft gekregen het appartementencomplex te ontwerpen, regelmatig contact met het architectenbureau Overton & Partner uit Brighton. Die hebben immers de eerste plannen voor Boatex gemaakt. De appartementen zijn bedoeld voor de verkoop en voor permanente bewoning. Toch hoopt men dat er veel Duitsers, Fransen en Engelsen op deze appartementen zullen afkomen en ze gebruiken als tweede woning. De appartementen zullen echter niet goedkoop zijn. De goedkoopste mogelijkheid wordt een studio van 69 vierkante meter voor ongeveer fl.150.000. De duurste maisonnette, met vijf kamers en een totale oppervlakte van 145 vierkante meter, komt op bijna fl.270.000,-. Het appartementencomplex zal gaan bestaan uit vier verdiepingen. Dat wordt dubbel zo hoog als het motel zou zijn geworden. In eerste instantie mochten daar geen hogere gebouwen geplaatst worden in verband met de aanvliegroute en de landingsplaats voor de helikopters aldaar. Ook voor de beplanting, dicht bij de helihaven en langs de Ravelijnweg gold een maximale hoogte van slechts één meter. Bij het ontwerp van Het Marina Park stond echter al vast dat de helihaven zou verhuizen naar de Kooy, dit is daadwerkelijk ook gebeurd in 1981.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: