Het definitieve contract, 
‌18 september 1974

Het lijkt allemaal voortvarend te gaan. De bezwaarschriften zijn afgewezen en Boatex heeft zelfs 3 ha. extra grond gekregen. Het ligt dan ook in de bedoeling om over een paar maanden, op 18 september 1974, het definitieve contract te tekenen. Maar alsof de duvel er mee speelt krijgt Boatex weer een tegenslag te verduren. Ten gevolgen van de oliecrisis is de economie teruggelopen en devalueren de Pond en de Dollar snel. De net aangetreden Engelse Labourregering heeft alle buitenlandse investeringen aan banden gelegd, bang voor valutavlucht. Na lang onderhandelen met The Bank of Engeland en de Nederlandse bank, lukt het Boatex toch om in Den Helder te investeren. Maar dan mogen de geldtransacties alleen via Dollaraccounts lopen. Daar komt nog bij dat Boatex maar met kleine hoeveelheden geld transacties mag plegen. Dat is dan ook de reden dat Boatex nu niet meer in één keer de 65 + 1 modelwoning gaat bouwen, maar slechts 10 woningen (de tien woningen die hiervoor al zijn genoemd). Door deze tegenslag wordt uiteindelijk het definitieve contract niet op 18 september 1974 getekend maar op 5 maart 1975. Precies één jaar nadat Gedeputeerde Staten de bezwaarschriften heeft afgewezen en zelfs anderhalf jaar later dan het voorlopige contract. 
Omdat de Boatex financiële problemen heeft, ten gevolgen van de gestelde eisen door de Labour partij, stelt de gemeente Den Helder op haar beurt ook weer eisen. In het definitieve contract wordt Boatex verplicht om binnen tien jaar, na ondertekening, het gehele plan af te krijgen. Gebeurt dit niet dan heeft de gemeente Den Helder het recht om zich alles toe te eigenen. We zullen zien dat dit over tien jaar (1984-1985) ook voor de nodige problemen zal zorgen. Echter Boatex verwacht dat binnen 6 à 7 jaar alles gebouwd en gereed is.

‌Door de financiële problemen waar Boatex mee te kampen heeft ziet ze af van de bouw van andere Marina's op het vasteland van Europa. Alleen voor Scheveningen wordt nog enige studie verricht.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: