Oprichting BHW

Het is 12 december 1980. Er wordt een vergadering belegd door de huiseigenaren in de Marina Den Helder. Deze vergadering moet uitsluitsel geven of er voldoende interesse is in het oprichten van een vereniging. De bedoeling van deze vereniging is het verzorgen van een gezamenlijk onderhoud van de huizen en tuinen. Verder een vast contactpunt te vormen om te onderhandelen met de gemeentelijke autoriteiten, het bedrijf Boatex en andere instanties. Voor wat betreft het bedrijf Boatex houdt dat in, het huren van de steigers en het onderhoud daarvan. Wat verder natuurlijk ook hoog in het vaandel staat, is de behartiging van de huiseigenaren, welke tot uiting moet komen bij het kritisch begeleiden van de uitvoering van de plannen van Marina. Na enige discussie is men tot de conclusie gekomen dat het oprichten van een vereniging zeer gewenst is. Op 22 december 1980 ontvangt men de statuten voor de vereniging van de notaris. Het voorlopige bestuur behandeld de Statuten en corrigeert deze waar nodig, om deze vervolgens weer terug te sturen naar de notaris. Op 26 februari 1981 wordt er wederom een vergadering belegd voor alle bewoners van de "Engelse woningen". Tijdens deze vergadering worden de statuten goedgekeurd en worden de bestuursleden gekozen. 
Hiermee is de oprichting van de vereniging betreffende de "Engelse woningen" officieel geworden. Deze vereniging krijgt de naam "BHW", wat staat voor Belangenvereniging Huiseigenaren Westoever. Bij deze oprichtingsvergadering zijn tevens uitgenodigd: Boatex en dhr. Westerbeek, architect van de bouwmaatschappij ATHO b.v. Den Helder. Dhr. Westerbeek geeft uitleg over de bouwplannen die ATHO in de Boatex heeft. ATHO heeft voor 8 miljoen het recht van bouwen van de Boatex overgenomen. De huizen zullen worden gebouwd door ATHO b.v. Den Helder. De plannen voor het bouwen van ééngezinswoningen in de vrije sector liggen bestekklaar. De prijzen van deze woningen zullen variëren van fl.250.000,- tot fl.300.000,-. Het probleem is alleen dat er op dit moment geen markt voor is. Daardoor heeft ATHO besloten deze plannen in de ijskast te zetten. Door de hoge vaste lasten die ATHO zelf heeft, is men genoodzaakt met een ander plan te komen. ATHO en IGB willen goedkoop gaan bouwen in de premie-A sector (voor het eerst horen we dus de kreet premie-A woningen) n.l. 58 woningen en 34 appartementen, tot een prijs van fl.150.000,- in het centrum van het Boatex complex. Dat houd ook in dat de steigers losgekoppeld zullen worden van de woningen. Tegen deze plannen komen tijdens de vergadering vele bezwaren van de bewoners naar voren. Men oppert dat door de bouw van premiewoningen de waarde van de reeds gebouwde "Engelse woningen" zal dalen. Verder is men bang dat door de bouw van deze goedkope woningen de architectonische bouwstijl van de wijk sterk zal worden beïnvloed. Over de bouw van de premiewoningen zegt dhr. Westerbeek dat ATHO genoodzaakt is te beginnen met de bouw van woningen. Het heeft tot op heden ATHO alleen maar geld gekost (denk aan de jaarlijkse erfpacht en de acht miljoen aan Boatex). ATHO heeft geen zin om nog eens vijf of zes jaar te wachten op betere tijden, wanneer er misschien wel weer interesse is in woningen in de vrije sector.

‌Ook is er angst dat door het loskoppelen van de steigers en woningen de wijk een ander imago krijgt dat niet in overeenstemming is met de levenssfeer van een watersportcentrum. De wijk zal minder recreatiedoeleinde hebben en meer als een echte woonwijk bestempeld worden. Het bouwen van 34 appartementen in de wijk wordt in het geheel niet gewaardeerd. Door de bouw van appartementen, een deel zal in Jupiter gebouwd worden tegenover de al bestaande "Engelse woningen", zal het uitzicht danig verstoren. Daar komt ook nog bij dat door de bouw van appartementen, de bebouwing van de wijk intensiever zal zijn dan met de eerste plannen, n.l. alleen huizen, waardoor er parkeerproblemen zullen gaan ontstaan (ja - toen begon het al). Tevens zorgt deze dichte bebouwing voor problemen omtrent speelruimte voor de kinderen. Men neemt aan dat als er daadwerkelijk premiewoningen komen deze in hoofdzaak bewoond zullen worden door jonge gezinnetjes. Een aantal leden verzoekt het bestuur de nodige actie te nemen en de gemeente te overtuigen van het nut van een speelplaats. Tevens wordt het bestuur gevraagd, na te gaan of er in Jupiter en later door de hele wijk heen verkeersdrempels geplaatst kunnen worden. (Moet u nagaan, vanaf 1980 t/m 1993 zijn we er mee bezig - en hoeveel hebben we er nu? Twee!!! Wie weet zullen we in het jaar 2006 de beschikking krijgen over 4 drempels in onze wijk - WOUW!!!).

Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: