Principe overeenkomst september 1973

Op 7 september 1973 tekent het gemeentebestuur een principeovereenkomst met Boatex Ltd. Dit is een week nadat Placid Oil een contract heeft getekend met de gemeente Den Helder voor de bouw van een laboratorium en de aanleg van loodsen op het industrieterrein ten behoeven van de bevoorrading van de boorplatforms.

Op 12 september 1973 besluit de gemeenteraad van Den Helder tot uitgifte in erfpacht van de grond, voor een tijdsduur van 75 jaar, aan Boatex ten behoeve van de bouw van het recreatiecomplex. Dit besluit tot uitgifte van erfpacht wordt op 2 oktober door Gedeputeerde Staten ook goedgekeurd.

Uiteindelijk heeft Boatex de keuze voor de bouw van de Marina op Den Helder laten vallen om z'n centrale geografische ligging. Het ligt in het centrum van binnen- en buitenwateren, denk aan de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Noord Hollands kanaal. Ook ligt het mooi centraal in Europa en daardoor een goede plaats voor pleziervaarders die de kust van Europa langs varen.

‌De Kooybrug zal vermoedelijk wel problemen kunnen veroorzaken voor mensen die via het Noord Hollands kanaal een bezoek willen brengen aan de jachthaven. De brug is te smal en zal vermoedelijk veel vaker open moeten gaan. Dit betekent dat de gemeente er iets aan zou moeten doen.
Het blijkt dat de gemeente er al mee bezig is, maar in feite is het een probleem van Rijkswaterstaat. Een ander knooppunt is de Koopvaardersschutsluis. Rijkswaterstaat is reeds begonnen met voorbereidingen om een nieuwe sluis te bouwen, hetgeen overigens wel even kan duren. De bouw van de nieuwe Koopvaardersschutsluis heeft echter niets te maken met Boatex, maar met het aanbrengen van dijken op Deltahoogte. Daarvoor moet deze sluis verhuizen naar een andere locatie, de locatie waar deze anno 1993 ligt. Op de plaats waar de sluis in 1972 lag is nu het straalbedrijf Teerenstra gevestigd.

Eén van de architecten, Mr Martin Hayler, "the senior partner" van Overton & Partners, heeft de opdracht gekregen het ontwerp verder uit te werken en over 4 weken (dan is het oktober 1973) aan de gemeente Den Helder te overhandigen. De plannen kunnen pas definitief worden als de nodige vergunningen van o.a. de rijksoverheid zijn verkregen. Het eerste plan dat Martin Hayler maakte ziet er als volgt uit (zie fig. 'Eerste plan').

Boatex heeft voor de benodigde baggerwerkzaamheden het Nederlandse bedrijf Bos Kalis in de arm genomen. Zij komen echter, aan de hand van gemaakte grondmonsters, snel tot de conclusie dat het gemaakte plan op problemen stuit. Er is nogal wat veenachtige grond, waarvan de structuur nogal grillig is. In de oudheid lagen hier "haffen", dit zijn een soort strandmeren achter de duinen. Daarom is de grond voor een aanzienlijk deel te zwak van structuur om er huizen op te bouwen. Deze veenachtige gronden zijn nauwkeurig in kaart gebracht bij een geo-elektronisch onderzoek van de bodem. Heel nuttig, want nu kent het IGB (het bedrijf dat de huizen bouwt) de vaste lagen, zodat de oorspronkelijke plannen waar nodig aangepast kunnen worden. Dit is dan ook de reden dat niet lang daarna er een geheel nieuw plan wordt gemaakt, dat er uitziet zoals we Boatex geografisch nu kennen. Het gaat bestaan uit drie bassins, het zuid-oost bassin, waar Mercurius aan ligt. Het zuid-west bassin, dat uitkomt bij Placid aan de Industriehaven. En het hoofd bassin waar tegenwoordig de jachthaven is gelokaliseerd.

Dit tweede plan wordt eind oktober bij de gemeende Den Helder afgegeven en doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van Noord Holland, die op 26 november 1973 hun goedkeuring moeten gaan geven aan de bouw van dit plan. Als Provinciale Staten van Noord-Holland op 26 november hun goedkeuring verlenen zal de Boatex begin december of begin januari - afhankelijk van de weersomstandigheden - starten met de bouw van het project. De capaciteit van deze jachthaven, die 50 miljoen gulden gaat kosten, is kleiner dan in de plannen voor Scheveningen. Het eerste deel van de bouw houdt in het aanleggen van 200 ligplaatsen, die hopelijk eind 1974 gereed zijn. Tevens wordt er dan ook begonnen met de bouw van 65 woningen en één modelwoning. In totaal zijn dat 66 woningen, dit aantal zullen we later in het verhaal nog een keer tegen komen.

Een ander Nederlands bedrijf dat door Boatex wordt ingehuurd, is het IGB (Internationale Gewapendbeton Bouw B.V.)uit Breda. Dit bedrijf of beter deze aannemer krijgt de opdracht de bouwwerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden houden onder meer in: De bouw van 321 recreatie woningen (dat zijn er 57 méér dan dat er anno 1993 gebouwd zijn). De woningen die gepland zijn om gebouwd te worden lijken in eerste instantie totaal niet op de woningen zoals we ze nu in de Boatex kennen. Het zullen namelijk bungalows zijn die half boven het water gebouwd zullen worden, zodat het mogelijk is per boot binnen te kunnen varen. Dit naar het voorbeeld van villa's in de omgeving van de Loosdrechtse plassen waar het eveneens mogelijk is via een onder het huis gelegen botenberging binnen te komen.

Verder moeten er nog 64 appartementen ter hoogte van Orion (dat zijn er 16 meer dan dat er anno 1993 staan) gebouwd worden. Ook wordt er een Motel met 150 kamers gebouwd. Deze is gelokaliseerd op de plaats waar tegenwoordig het Marinapark staat. Verder moet er in dit hotel een restaurant, een bar en een tropisch zonnecentrum komen. Het is tevens de bedoeling dat er verspreid over de Boatex 6 kleine winkeltjes, een mini supermarkt, een sporthal, een zwembad en een café met een restaurant en een bar worden gebouwd.

Ook komen er 820 ligplaatsen verdeeld over de gehele Boatex. 385 ligplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van de woningen en appartementen (321 van de woningen + 64 van de appartementen = 385) en komen in de buurt van, of zelfs aan hun tuin te liggen. De steigers die bij alle woningen en appartementen gebouwd zullen worden blijven eigendom van Boatex, die het onderhoud van deze steigers op zich neemt. In het koopcontract van de woningen en appartementen worden de bewoners echter verplicht gesteld om de steigers, gelegen aan hun woning, te huren van Boatex voor een bedrag van fl.1000,- per jaar. Hiermee hoopt Boatex voldoende geld binnen te krijgen om het onderhoud aan de steigers en de walbeschoeiing uit te kunnen voeren. De resterende 435 ligplaatsen zijn bedoeld voor de bezoekers van zowel het motel als van de jachthaven zelf en liggen aan de steigers van de jachthaven. Dit alles zal begeleid worden door een havenmeester, die ook de beschikking krijgt over een sleepboot om de in problemen geraakte waterliefhebbers te assisteren. Zelfs wanneer de problemen zich voordoen op de Noordzee of de Waddenzee komt de havenmeester ter assistentie en wordt men eventueel gesleept naar de jachthaven. Dit alles is natuurlijk niet compleet zonder dat er een pompstation is voor de brandstof van de jachten en een werf met scheepswinkel voor het onderhoud van de jachten.

Waar ze dit allemaal kwijt wilden, 57 woningen en 16 appartementen meer, verschillende winkels, enz, enz. Hoe zou dat worden met al die extra auto's, waar moeten die geparkeerd worden? Hiervoor hebben ze echter een oplossing gevonden, n.l. buiten de Boatex moet een grote en bewaakte parkeerplaats komen. Er mogen geen auto's Boatex zelf in, tenzij het is voor het wegbrengen c.q. ophalen van spullen, daarna moet er buiten Boatex geparkeerd worden.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: