Plaatsing ondergrondse glascontainer en verplaatsing bovengrondse papier- en kledingcontainer

In de Boatex plaatst de Gemeente Den Helder binnenkort een ondergrondse glascontainer. Uit onderzoek blijkt dat in onze woonomgeving eigenlijk een glasbak mist. In het verleden is ervoor gekozen om deze glasbakken te
concentreren nabij de winkelcentra. Gevolg is dat er wat ‘blinde vlekken’ zijn ontstaan. Dat is terug te zien in de lagere inzamelresultaten. Dit de reden voor HVC en gemeente om te onderzoeken of het plaatsen van enkele extra glasbakken meer gescheiden glas oplevert. Daarom komen er in Den Helder op vier locaties ondergrondse glasbakken bij. De locatie in de Boatex is Industrieweg Mariapark (zie bijgevoegde foto).

Hergebruik glas
Het scheiden van afval – en dus ook glas - is en blijft van belang. Dat vinden niet alleen de gemeente Den Helder en HVC, maar ook de rijksoverheid. De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat het huishoudelijk afval zo wordt ingezameld dat hergebruik mogelijk is. Niet alleen het scheiden van bijvoorbeeld groente, fruit en tuinafval (GFT), is van belang, maar ook het scheiden van glas dat in een huishouden vrij komt.
Daarnaast verplaatsen wij naar deze locatie een bovengrondse papier- en kledingcontainer.
Vragen? Bel dan met 140223.
Met vriendelijke groet,
Medewerker team Openbare Ruimte
T. Rolsma
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: