Herstelwerkzaamheden Burgemeester Visserbrug


Van 18 november 9.30 uur tot en met 23 november 22.00 uur voert WaakSaam in opdracht van de provincie herstelwerk-zaamheden uit aan de Burgemeester Visserbrug (N250) in Den Helder. Dit heeft gevolgen voor wegverkeer en scheepvaart. 

Herstelwerkzaamheden
Om het functioneren van de brug tot de renovatie in 2020 te borgen moeten er op korte termijn werkzaamheden worden uitgevoerd aan de brug. Dit zijn werkzaamheden zowel aan technische onderdelen van het bewegingswerk als software aanpassingen. De noodzaak van deze werkzaamheden is naar voren gekomen uit het eerder dit jaar uitgevoerde onderzoek aan de Burgemeester Visserbrug.

Bereikbaarheid wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden blijft de route via de Burgemeester Visserbrug zoveel mogelijk open voor het verkeer. Afsluiting van de brug is op bepaalde momenten noodzakelijk uit veiligheidsoog-punt. Gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers volgen dan een omleidingsroute. Klik hier voor de omleidingsroute. 
De woningen van direct omwonenden van de Burgemeester Visserbrug blijven bereikbaar via de N250 aan de noord of de zuidzijde van de brug. Verkeers-regelaars verlenen doorgang aan het bestemmingsverkeer. Bedrijven die in deze periode Gevaarlijke Stoffen willen vervoeren dienen contact op te nemen met de gemeente Den Helder voor een ontheffing via telefoonnummer 14 0223.

‌‌Scheepvaarthinder
De Burgemeester Visserbrug kan van 18 november 9.30 uur tot 23 november 2019, 22.00 uur niet bediend worden voor de scheepvaart.

Hulpdiensten
De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten.

WaakSaam
WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud van vaarwegen, wegen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Op www.waaksaam.com leest u meer over WaakSaam en de werkzaamheden die wij uitvoeren.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u een e-mail sturen naar het Servicepunt van de provincie Noord-Holland: servicepunt@noord-holland.nl of bel 0800 0200 600 (gratis).  
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: