VERKEERSVEILIGHEID AANPAKKEN DANKZIJ DONATIE SPIRIT ENERGY. WIE WIL ER IN DE PROJECTGROEP?

Donatie van Spirit Energy
We hebben een donatie ontvangen van het bedrijf Spirit Energy. Deze donatie is tot stand gekomen, omdat er bij hen op de werkvloer geen veiligheidsissues of incidenten zijn geweest. Medewerkers mogen dan een goed doel aandragen. Eén van deze medewerkers is een buurtbewoner, hij heeft ons aangedragen en wij het geworden. Super leuk en veel dank!
Daarom willen wij dit geld ook besteden aan de verkeersveiligheid van de Boatex en dan specifiek om de snelheid in de wijk aan te pakken!

‌30 km zone!!!
Er wordt helaas nog te vaak geconstateerd dat er in de wijk te hard
wordt gereden. En het aantal spelende kinderen neemt toe. Daarom
willen wij in gesprek met de Gemeente Den Helder om te kijken wat
wij kunnen doen om de wijk een veilige 30 km zone te laten zijn.
‌Dankzij de donatie van Spirit Energy kunnen wij zelf als projectgroep (in samenspraak met de gemeente) namelijk ook ideeën uitwerken! Plantenbakken op de weg bijvoorbeeld of hogere drempels. Ideeën hiervoor zijn meer dan welkom. Wie voelt zich geroepen om mee te denken en wil in de projectgroep?
Stuur een e-mail naar info@boatexdenhelder.nl
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: